Akce s žábami

 
Zde je přehled nejbližších akcí pro veřejnost, kde jednu z hlavních rolí hrají obojživelníci. Všichni jsou srdečně zváni:
.
 
- v současné době nejsou hlášeny žádné akce pro veřejnost

 

 
 

 
Chcete mít i Vaši akci na tomto místě?

Pokud pořádáte akci pro veřejnost, kde jsou prezentováni obojživelníci, a máte zájem o její zveřejnění zde na tomto webu, zašlete informace o ní a příp. pozvánku administrátorovi - viz kontakt.

 


Již proběhlo:

 
Žabí den u Hosovských rybníčků

sobota 21. května 2022

Jihlava - Hosov, od 12 do 18 hod
- ukázky živých žab a čolků – komentované ukázky ve 13:00 a v 16:00 hod
- krátká exkurze po Hosovských rybníčcích, o které pečujeme pátým rokem – ve 14:00 hod
- žabí hry pro děti – průběžně od 12 do 18 hod
- akce proběhne za každého počasí – většina aktivit probíhala pod pártystanem 3x6 m.
- vstupné dobrovolné, lokalita je přístupná i pro kočárky
- pozvánka:

Fotogalerie a zpráva z akce zde:

 

Pojďte s námi za žábami ! - "Žabí víkend"

sobota 18. května 2019

- na mokřadech nad Rančířovským Okrouhlíkem
- ukázky živých obojživelníků, exkurze po mokřadu s péčí od roku 2009, možnost vykopat si tůň pro žáby, žabí hry
- od 14 hodin u rybníka Rančířovský Okrouhlík (zvaného též Vodárenský), poblíž Rančířova

Fotogalerie a zpráva z akce zde:

 


 

Žabí den pod Ochozem

sobota 27. dubna 2019

- akce k mezinárodnímu dni ochrany žab (Save the Frogs Day) – exkurze, ukázky zvířat a rostlin, žabí hra
- od 14 hodin pod rybníkem Ochoz nedaleko Netína

Fotogalerie a zpráva z akce zde:

 


 

Pojďte s námi za žábami !

sobota 19. května 2018

- ukázky živých obojživelníků, exkurze po čerstvě zrevitalizovaném mokřadu nad Kulatinou, žabí hry
- od 14 hodin na Lesnovských mokřadech na okraji Jihlavy
- zdarma, i pro kočárky, za každého počasí (bude zde pártystan)
- viz též pozvánka:

Fotogalerie a zpráva z akce zde:

 


 

Žabí den na Hliništi

sobota 28. dubna 2018

- akce k mezinárodnímu dni ochrany žab (Save the Frogs Day) – exkurze, ukázky zvířat a rostlin, žabí hra
- od 14 hodin v Pavlově u Stonařova na mokřadu Hliniště
- zdarma, i pro kočárky
- viz též pozvánka:

Fotogalerie a zpráva z akce zde:

 


 

Pojďte s námi za žábami !

sobota 20. května 2017

Popice u Jihlavy - u Popického rybníka
- tradiční akce zaměřená na obojživelníky a život v mokřadech (IX. ročník)
sraz ve 14 hod na lesním parkovišti u závory nad Popickým rybníkem (https://mapy.cz/s/1xIbQ)
- většina akce bude probíhat u velké tůně na mokřadech zde: https://mapy.cz/s/1xId5 (pro později příchozí)
- délka trvání akce 2-4 hodiny, dle zájmu a počasí
- náplní akce budou ukázky živých žab a čolků, krátká terénní exkurze po lokalitě o kterou pečujeme od roku 2010, povídání o obojživelnících. Dětem i dospělým půjčíme síťky a budou si moct ulovit vodní živočichy, které následně budeme určovat a povídat si o nich. Zájemci si budou moct také sami vytvořit novou tůň pro obojživelníky (rýče budou zajištěny). Pro děti bude dále připravena žabí hra.
- akce bude zakončena u ohně, opékáním špekáčků a jiných pochutin (občerstvení zajistí pořadatelé)
- lokalita je přístupná i pro terénnější kočárky; akce se koná za každého počasí, k dispozici pro ukázky obojživelníků bude pártystan 6x3 m. Akce je pro všechny zdarma.
- pořádá spolek "Mokřady - ochrana a management z.s." (kontakt mastera.jaromir@gmail.com, 732 877 955)
- viz též pozvánka:
.
 
Fotogalerie a zpráva z akce zde:
 
 

 

Kde žije čolek hranatý?

středa 10. května 2017

- od 16 hodin, obec Kostelní u Kraslic na Chebsku
- podrobněji v pozvánce:
.
 
 

 

Žabí den v Nadějovských nivách

sobota 29. dubna 2017
.
Nadějov, Nadějovské nivy
- vycházka po mokřadech a rybnících u Nadějova, které jsou částečně v péči našeho spolku; s odchytem obojživelníků a jiných vodních organismů (děti i dospělí dostanou síťky), zakončení opékáním buřtů
- akce se koná v rámci Mezinárodního dne ochrany žab (Save the Frogs Day)
- od 14 hod v Nadějově, sraz u požární nádrže u fotbalového hřiště v Nadějově 
https://mapy.cz/s/1wZJ0
- trasa: Nadějov – Obecní rybník – mokřady pod Obecním rybníkem a zpět (cca 2 km)
- pořádá spolek "Mokřady - ochrana a management z.s." (kontakt mastera.jaromir@gmail.com, 732 877 955), ve spolupráci s organizací "Save the Frogs"
- akce je pro všechny zdarma
- další informace v přiložené pozvánce:
.
 
Fotogalerie a zpráva z akce zde:
 
 

 

Pístovská pouť 2016 - Život v mokřadech

sobota  3. září 2016

- stanoviště (pártystan) sdružení Mokřady - o mokřadech a s ukázkami obojživelníků, ale hlavně s přírodovědnými  hrami a soutěžemi pro děti
- pro zájemce bude možnost komentované prohlídky mokřadem Pastouška (čas bude upřesněn)
- od 14 do 19 hod v Pístově u Jihlavy, na návsi
- akce (pouť) je pořádána spolkem Jihlava - Pístov (web), stanoviště o mokřadech zajišťuje spolek Mokřady - ochrana a management
- mokřadní stanoviště v rámci pouti je pro všechny zdarma
- viz též pozvánka:
.
 
Fotogalerie a zpráva z akce zde:
 
 

 

Pojďte s námi za žábami !

sobota 28. května 2016

Jihlava - Lesnov
- tradiční akce zaměřená na obojživelníky a život v mokřadech (VIII. ročník)
- akce se uskuteční v lokalitě zvané Lesnovské mokřady
- sraz ve 14 hod před Správou městských lesů na Lesnově, na okraji Jihlavy (https://mapy.cz/s/pp6y)
- náplní akce budou ukázky živých žab a čolků, krátká terénní exkurze po lokalitě o kterou pečujeme od roku 2012, povídání o obojživelnících. Dětem i dospělým půjčíme síťky a budou si moct ulovit vodní živočichy, které následně budeme určovat a povídat si o nich. Zájemci si budou moct také sami vytvořit novou tůň pro obojživelníky (rýče budou zajištěny)
- akce bude zakončena u ohně, opékáním špekáčků a jiných pochutin
- lokalita je přístupná i pro kočárky
- akce se koná za každého počasí, k dispozici pro ukázky obojživelníků bude pártystan 6x3 m.
- pořádá sdružení "Mokřady - ochrana a management z.s." (kontakt mastera.jaromir@gmail.com, 732 877 955)
- akce je pro všechny zdarma
- další informace v přiložené pozvánce:
.
 
Fotogalerie a zpráva z akce zde:
 

 

Žabí den u Horního Ilmiku

sobota 30. dubna 2016
.
Hodice, rybník Horní Ilmik
- vycházka po mokřadech u Hodic, které jsou částečně v péči našeho sdružení; s odchytem obojživelníků a jiných vodních organismů (děti i dospělí dostanou síťky), zakončení opékáním buřtů
- akce se koná v rámci Mezinárodního dne ochrany žab (Save the Frogs Day)
- od 14 hod v Hodicích, sraz na parkovišti u Mateřské školky v Hodicích (Hodice 130) -
https://mapy.cz/s/qZYt
- trasa: Hodice - Dolní Ilmik - Horní Ilmik - Hodice (cca 3-4 km)
- pořádá sdružení "Mokřady - ochrana a management z.s." (kontakt mastera.jaromir@gmail.com, 732 877 955), ve spolupráci s Obcí Hodice a organizací "Save the Frogs"
- akce je pro všechny zdarma
- další informace v přiložené pozvánce:
.
 
Fotogalerie a zpráva z akce zde:
 

 

Jarní přírodou nejen za obojživelníky

sobota 23. dubna 2016
.
Plzeň (Doubravka - Bukovec)
- procházka jarní přírodou s pozorováním živočichů s cílem v opuštěném lomu u obce Bukovec, kde se zaměříme především na obojživelníky, jejich snůšky, určování a ochranu jejich biotopů. Cestou bude na programu pozorování ptáků, činnost bobrů na řece Berounce či ukázka rybího přechodu.
- od 10 hod v Plzni, sraz u „ptačí lávky“ přes Berounku pod Pecihrádkem N 49°45.89810‘, E 13°25.14430‘, Plzeň – Doubravka)
- pořádá AOPK ČR - Správa CHKO Český les (kontakt M. Jiran, tel.: 720 543 084)
- akce je zdarma
- bližší informace v přiložené pozvánce:

 

 

Žabí běh - podzimní

neděle 11. října 2015

Prachov, Muzeum přírody Český ráj
- rekreační běh zařazený do poháru Běžec jičínské kotliny (BEJK), vítězí ten, kdo nejpřesněji odhadne svůj čas na trati, soutěž o žabí doplňky (16. žabí běh)
pořádá: Muzeum přírody Český ráj
- start v 11 hodin, podrobnosti v pozvánce
- startovné 30 Kč
.
 

 

Příroda Milíčova

středa 30. září 2015

Praha - Milíčovský les
- botanicko-zoologická exkurze, která bude zaměřena na zajímavé rostliny a živočichy v Přírodní památce Milíčovský les a rybníky a na ochranu přírody i mimo toto chráněné území.
Botanickou část povede RNDr. Petr Petřík, Ph.D. z Botanického ústavu Akademie věd ČR v Průhonicích, zoologickou část RNDr. Martin Šandera, Ph.D. z organizace HERPETA
- exkurze je naplánována na 1,5 až 2 hodiny, pomalým tempem se zastávkami půjdeme kolem retenční nádrže (rybníčku) jižně od základní školy, z jihu kolem Milíčovského rybníka a rybníku Homolka. Za vydatného vytrvalého deště se akce přesune na náhradní termín!
pořádá: Herpeta
- sraz v 17 hodin před ZŠ K Milíčovu, Praha 11 (u křižovatky ulic Hlavatého a K Milíčovu)
- akce je zdarma
 

 

Pístovské mokřady - podzim 2015: offroad akce

sobota 19. září 2015

Pístov u Jihlavy, bývalý vojenský výcvikový prostor
- veřejná prezentace spolupráce mezi ochránci přírody a offroadisty
- k vidění budou kromě jízd offroadových automobilů i živí obojživelníci a další živočichové a rostliny, kterým řízené offroadové jízdy pomáhají; dále přírodovědné soutěže a hry, bagrování pro veřejnost skutečným bagrem a další zajímavé atrakce
- akce proběhne za každého počasí, většina přírodovědných aktivit bude pod pártystanem (kromě bagrování)
pořádá: "go-offroad", ve spolupráci s Mokřady - ochrana a management, a za podpory projektu Obyvatelé pro přírodu Vysočiny (Fond NNO)
- od 9 do 24 hod (celodenní akce) - přírodovědný stánek a bagrování: 9-18 hod
- informace o vstupném na celou akci zde, stanoviště spolku Mokřady - ochrana a management nejsou dále zpoplatněna
.
více informací o akci na www.pistovskemokrady.cz
 
Fotogalerie z akce např. zde:
 

 

Dobývání Stříbra - léto 2015: offroad akce

sobota 15. srpna 2015

Stříbro, bývalý VVP, tankodrom Šibeník (49.7586756N, 12.9676575E)
- veřejná prezentace spolupráce mezi ochránci přírody a offroadisty
- k vidění budou kromě jízd offroadových automobilů i živí obojživelníci a další živočichové a rostliny, kterým řízené offroadové jízdy pomáhají; dále přírodovědné soutěže a hry a další zajímavé atrakce
- akce proběhne za každého počasí, všechny přírodovědné aktivity budou pod pártystanem
pořádá: "go-offroad", ve polupráci s Mokřady - ochrana a management
- od 9 do 24 hod (celodenní akce) - přírodovědný stánek 10-18 hod
- vstupné na celou akci 100 Kč, děti do 150 cm zdarma, stanoviště spolku Mokřady nejsou dále zpoplatněna
.
 
Fotogalerie z akce zde:
 

 

Namaluj obojživelníka nebo plaza roku - slavnostní vyhlášení výsledků výtvarné soutěže

neděle 21. června 2015

Prachov, Muzeum přírody Český ráj
- vernisáž výstavy výtvarných prací, soutěže v muzejní zahradě
pořádá: Muzeum přírody Český ráj
- od 14 hod
 

 

Setkání s obyvateli lomu Myslík

neděle 14. června 2015

- sraz v 10:00 u lomu Myslík, GPS 49°37.16803′, E 18°14.37798′
- komentovaná návšteva lomu Myslík a Mločí studánky. Zájemci se dozví zajímavosti o zdejším „malém ráji“ obojživelníků včetně vzácného mloka. Účást prosím pokud možno hlašte Aleně Pončové na telefonu či emailem. Do lomu se dobře dostanete takto: po přechodu přes říčku Ondřejnici cestou z Hukvald do Myslíku odbočte doleva mezi chaty. Po zdolání kopce je po pravé straně vidět ohrada u lomu.
pořádá: ZO ČSOP Alces
- kontakt: Alena Pončová, APmlok@seznam.cz, tel: 725558661
- akce je zdarma
 

 

Pojďte s námi za žábami

sobota 30. května 2015

Pístov u Jihlavy
- již tradiční akce v přírodě s ukázkami živých obojživelníků, hrami pro děti a exkurzí po Pístovských mokřadech a mokřadu ve Žlebech, s výkladem a možností zapojení se do ruční tvorby nové tůně pro žáby a čolky
- občerstvení i nářadí bude zajištěno, doba trvání akce cca 3 hod
- akce se koná za každého počasí - k dispozici na ukázky obojživelníků a aktivity pro děti bude pártystan 3x6 m (stan bude i těsně u místa budování tůně, bude možné se pod něj kdykoli schovat)
- dostupné i pro kočárky
pořádá: Mokřady - ochrana a management, za podpory projektu Obyvatelé pro přírodu Vysočiny (Fond NNO)
- od 14 hod, začátek akce u informačního panelu na Pístovských mokřadech
- akce je pro všechny zdarma
- další informace v přiložené pozvánce nebo na Facebooku:
 
Fotogalerie a zpráva z akce zde:
 

 

Za lesnovskými obojživelníky

sobota 25. dubna 2015

Jihlava, Lesnov
- terénní exkurze k Save the Frogs Day (Mezinárodnímu dni ochrany žab), sjízdné i pro kočárky
- akce je pro všechny zdarma
pořádá: Mokřady - ochrana a management, ve spolupráci se Save the Frogs
- od 14 hod
- více informací v přiložené pozvánce:
      
.
Fotogalerie a zpráva z akce zde:

 


Obojživelníci České republiky

 

obojživelníci     ochrana obojživelníků     amphibia     amphibien     management     žáby     obojživelníků     obojživelníky     čolci     mlok     ropucha     kuňka     čolek     rosnička     skokan     blatnice     tůně     tůň     mokřad     amphibians   obojživelníci     ochrana obojživelníků     amphibia     amphibien     management     žáby     obojživelníků     obojživelníky     čolci     mlok     ropucha     kuňka     čolek     rosnička     skokan     blatnice     tůně     tůň     mokřad     amphibians   obojživelníci     ochrana obojživelníků     amphibia     amphibien     management     žáby     obojživelníků     obojživelníky     čolci     mlok     ropucha     kuňka     čolek     rosnička     skokan     blatnice     tůně     tůň     mokřad     amphibians