Biotopy obojživelníků


Obojživelníci, jak už jejich název napovídá, jsou zvířata dvou živlů - země a vody:
.

Naši obojživelníci žijí ve dvou až třech typech prostředí – ve vodě se rozmnožují, v suchozemském (mokřadním) prostředí žijí a na sušších místech zimují (některé druhy zimují i ve vodě).

Obojživelníci jsou díky tomu významnými indikátory kvality přírodního prostředí a přírody vůbec. Odráží se v nich stav všech těchto typů prostředí. Když je jeden z nich ve špatném stavu, obojživelníci mizí. Tam kde je hodně druhů obojživelníků ve vyšších počtech, je velmi pravděpodobně zachovalá příroda a kvalitní životní prostředí.

V následujících sekcích jsou představeny základní typy prostředí obývané obojživelníky v ČR:

         
..
.
 

 

 


Obojživelníci České republiky

obojživelníci     ochrana obojživelníků     amphibia     amphibien     management     žáby     obojživelníků     obojživelníky     čolci     mlok     ropucha     kuňka     čolek     rosnička     skokan     blatnice     tůně     tůň     mokřad     amphibians   obojživelníci     ochrana obojživelníků     amphibia     amphibien     management     žáby     obojživelníků     obojživelníky     čolci     mlok     ropucha     kuňka     čolek     rosnička     skokan     blatnice     tůně     tůň     mokřad     amphibians   obojživelníci     ochrana obojživelníků     amphibia     amphibien     management     žáby     obojživelníků     obojživelníky     čolci     mlok     ropucha     kuňka     čolek     rosnička     skokan     blatnice     tůně     tůň     mokřad     amphibians