Úvod . Aktuálně

 
Vítejte na stránkách, které mají za cíl co nejpřehledněji a nejúplněji informovat o všem důležitém týkajícím se jedné z nejohroženějších skupin živočichů u nás.

Najdete zde popisy a fotografie jednotlivých druhů obojživelníků žijících na území České republiky a jejich biotopů, informace o jejich určování, výzkumu, ohrožení i praktické ochraně.

Dále zde naleznete doporučenou literaturu týkající se obojživelníků, odkazy na zajímavé stránky o obojživelnících a různé materiály (prezentace, články) o obojživelnících, jejich ochraně a praktické péči o jejich biotopy.

Nechybí stránka o vztahu obojživelníků a lidí a návody, jak můžeme všichni společně našim obojživelníkům pomoct, např. realizací různých opatření v krajině či na zahrádce.

 
Omluvte prosím současný stav stránek, nejsou zcela kompletní - probíhá ještě jejich postupné doplňování v sekcích "Obojživelníci ČR" a "Fotogalerie", ostatní sekce jsou již kompletní - viz níže v sekci "Aktuálně".
 
 
  
 
 

.
Poslední aktualizace webu:  25. 09. 2022
.

.
Autoři webu:
.
Jaromír Maštera (hlavní autor)
Aneta Mašterová
Filip Šálek
Richard Kabelka
.

 

«««««««   ~~~   »»»»»»»

Provoz těchto webových stránek stojí několik tisíc korun ročně. Prozatím je vše pokrýváno z vlastních prostředků hlavního autora stránek. Byli bychom moc rádi, kdyby někdo s provozem webu finančně pomáhal. Na opátku můžeme nabídnout reklamní prostor. V případě zájmu prosím kontaktujte administrátora - KontaktDěkujeme!

 


.
Aktuálně:
 
14.06.2018 - Provedena aktualizace celého webu - mj. doplněn nový Červený seznam a provedeno nové zhodnocení současného ohrožení obojživelníků (viz sekce Ohrožení obojživelníků). Doplněny byly alespoň v základní podobě stránky jednotlivých druhů našich ocasatých obojživelníků - viz Obojživelníci ČR. Tyto stránky (mloka a čolků) budou dále postupně doplňovány.

03.01.2018 - Nedávno vyšla nová publikace Obojživelníci Vysočiny. V elektronické podobě je volně ke stažení, v případě zájmu o tištěnou publikaci kontaktujte autora - Kontakt, nebo vydavatele - Pobočka ČSO na Vysočině.

.
15.04.2017 - Vloženy pozvánky na tradiční jarní akce s žábami a dalšími obojživelníky na Vysočině: Žabí den (29.4.) a Pojďte s námi za žábami! (20.5.) a také pozvánka na akci na Chebsku s čolkem hranatým (10.5.) - viz Akce s žábami.

05.01.2017 - Do literatury přidány dvě kvalitní publikace, které nedávno vyšly - Amphibien bestimmen am Land und im Wasser (2015) a Field Guide to the Amphibians and Reptiles of Britain and Europe (2016).

         

17.04.2016 - Vložena pozvánka na akci věnovanou obojživelníkům na Plzeňsku 23.4. - Jarní přírodou nejen za obojživelníky.

28.03.2016 - Do sekce Akce s žábami vloženy pozvánky na dvě akce v přírodě u Pístova u Jihlavy 30.4.: Žabí den u Horního Ilmiku a 28.5.: Pojďte s námi za žábami. Na obou akcích budou obojživelníci hlavním objektem zájmu. Všichni jsou srdečně zváni.

18.03.2016 - Do sekce Prezentace, články a letáky přidána nová prezentace výrazně se týkající i obojživelníků, s názvem "Ošklivé nežádoucí hromady nebo významný biotop?". Je zde prezentován význam hromad přírodní hmoty pro živočichy, i s uvedením možných rizik jejich tvorby i odstraňování.

11.03.2016 - Přidán odkaz na putovní výstavu o obojživelnících Břeclavska, viz sekce Prezentace, články a letáky.

01.02.2016 - Do sekce Akce s žábami přidány informace o dvou tradičních jarních akcích pro veřejnost zaměřených výrazně na obojživelníky - exkurze po mokřadech u Hodic a "Pojďte s námi za žábami" v Lesnově u Jihlavy. Pozvánky budou doplněny. Všichni jsou srdečně zváni!

31.08.2015 - Zkušebně spuštěna sekce Amphibia Forum s prvním aktuálním tématem o hromadách přírodního materiálu - více prezentováno na Facebooku spolku Mokřady - ochrana a management. Každý kdo bude mít zájem otevřít k diskusi nějaké téma, které se dotýká obojživelníků, nechť vloží svůj příspěvek (jde vkládat pouze text, fotografie bohužel ne).

26.08.2015 - Do sekce Prezentace, články a letáky přidána zajímavá fotografická prezentace "Ze života obojživelníků".

18.08.2015 - Do sekce Akce s žábami přidána pozvánka na akci v přírodě u Pístova u Jihlavy 19.9., která prezentuje nevšední spolupráci mezi ochránci přírody a offroadisty. Všichni jsou srdečně zváni!

08.08.2015 - Dokončeny stránky o skokanu krátkonohém, skokanu skřehotavém a skokanu zeleném. Nyní jsou vytvořené speciální stránky věnované všem našim druhům žab. Stránky věnované ocasatým obojživelníkům budou postupně doplněny.

14.07.2015 - Ve výstavbě jsou stránky věnované zeleným - vodním skokanům.

17.05.2015 - Dokončena stránka o skokanu štíhlém - zde.

01.05.2015 - Do sekce Akce s žábami přidána pozvánka na akci v přírodě u Pístova u Jihlavy 30.5.: Pojďte s námi za žábami. Všichni jsou srdečně zváni.

30.03.2015 - Do sekce "Jak pomoci obojživelníkům?" byla přidána podstránka "Péče o biotopy". Jsou zde umístěny příklady praktické ochrany obojživelníků formou péče o vodní a suchozemské biotopy.

29.03.2015 - Upravena a doplněna sekce "Určování". Byl zde doplněn pěkný určovací klíč obojživelníků od kolegů z Británie a hlavně "Klíč snůšek obojživelníků České republiky", který chyběl v nedávno vydané publikaci Vajíčka a larvy obojživelníků České republiky.

26.03.2015 - Mezi hlavní sekce byla přidána stránka "Akce s žábami". Pokud vás žáby, čolci nebo mloci zajímají, pak zde najdete veřejnou akci, kde se o nich něco dozvíte nebo jim přímo můžete pomoct.

25.03.2015 - Do sekce "Jak pomoci obojživelníkům?" byla přidána podstránka "Ochrana na tahu". Jde o stránku věnovanou zabezpečení tahových cest obojživelníků na Jihlavsku (převzato ze stránek Obojživelníci v okrese Jihlava). Pokud by někdo měl zájem prezentovat další zabezpečování migrace obojživelníků (i jinde v ČR), ozvěte se prosím hlavnímu autorovi těchto stránek. Pokud by byl větší zájem o společnou rozsáhlejší prezentaci ochrany obojživelníků na tahu, bude zde vyčleněna samostatná sekce věnovaná tomuto tématu.

27.02.2015 - V poslední době vyšly dvě nové publikace o snůškách a larvách obojživelníků (viz též Literatura):

             
- Fotoatlas der Amphibienlarven Deutschlands
- Vajíčka a larvy obojživelníků České republiky
 
26.02.2015 - Do literatury přidána prezentace k péči o biotopy ropuchy krátkonohé - zde.

28.01.2015 - Do sekce Časté dotazy a tvrzení byl přidán další bod - "Žáby se nemůžou utopit".

14.01.2015 - Do sekce Časté dotazy a tvrzení byl přidán nový, důležitý bod - "Tůň vysychá, musíme pulce zachránit a přenést jinam!".

10.01.2015 - Vytvořena stránka o skokanovi hnědém - zde.

05.01.2015 - Ve výstavbě jsou stránky o dalších našich "hnědých" i "zelených" skokanech.

02.01.2015 - Dokončena stránka o skokanovi ostronosém - zde.

28.12.2014 - Vytvořena stránka o rosničce - viz.

25.12.2014 - Průběžně je naplňována fotogalerie obojživelníků, chybí již jen několik druhů. Původně plánované dokončení a spuštění fotogalerie v plné verzi na konci roku se bohužel nestihne. Dokončena by měla být do konce ledna.

25.07.2014 - Do sekce Časté dotazy a tvrzení byl přidán nový bod - "Tady jsem našel žábu, takže tady žije a rozmnožuje se, to je přece jasné".

18.07.2014 - Dokončena stránka věnovaná ropuše zelené - viz.

07.07.2014 - Zahájena přestavba sekce "Fotogalerie". Výhledově by zde mohly být shromažďovány veškeré kvalitní fotografie našich obojživelníků. Prozatím je zde testovací režim, plně dokončená a funkční by měla být fotogalerie do konce roku 2014.

01.07.2014 - Ropucha krátkonohá má nyní také svou stránku - viz.

27.06.2014 - Vytvořena stránka o ropuše obecné - viz zde.

19.06.2014 - Vytvořena stránka o blatnici skvrnité - viz.

10.04.2014 - Zpracována podstránka věnovaná Metodám výzkumu obojživelníků. Nyní již jsou tedy kompletně zpracovány všechny sekce webu s výjimkou podstránky Obojživelníci ČR, kde zatím jsou dokončeny pouze kuňky.

07.04.2014 - Dokončena podstránka Obojživelníci a lidé.

26.03.2014 - Dokončena další obsáhlá podstránka - Ochrana obojživelníků.

17.03.2014 - Vložena nová podstránka (sekce) Význam obojživelníků.

04.02.2014 - Dokončena obsáhlá podstránka věnovaná Ohrožení obojživelníků.

16.01.2014 - Jako druhá ze speciálních stránek vytvořena stránka o kuňce žlutobřiché - viz.

17.12.2013 - Jako první ze speciálních stránek v sekci Obojživelníci ČR vytvořena stránka o kuňce ohnivé - viz.

09.12.2013 - Úprava sekce Obojživelníci ČR.

08.11.2013 - Vložena prezentace Poznámky k péči o biotopy obojživelníků (zde).

03.11.2013 - Vložena prezentace o kuňce ohnivé a čolkovi velkém na Vysočině a příkladech vhodného managementu (zde).

30.09.2013 - Ve výstavbě jsou podstránky "Ohrožení obojživelníků" a "Ochrana obojživelníků".

19.08.2013 - V sekci Literatura upravena podstránka "Publikace". Nyní zde tedy najdete obsáhlý přehled literatury o obojživelnících (Publikace & Články, prezentace a letáky).

22.07.2013 - V sekci "Obojživelníci ČR" byly provedeny provizorní úpravy - vloženy odkazy na stránky o jednotlivých druzích obojživelníků (bez záruky správnosti údajů).

08.07.2013 - Doplněna sekce Časté dotazy a tvrzení. Rozpracována část "Ohrožení obojživelníků".

14.06.2013 - Dokončena podstránka "Suchozemské biotopy", čímž je zpracovaná celá část "Biotopy obojživelníků". K dnešnímu dni jsou tak kompletně zpracovány podstránky:                                                       
Co jsou obojživelníci,  Určování,  Fotogalerie,  Biotopy obojživelníků,  Tůně - management,  Jak pomoci obojživelníkům?,  Literatura,  Časté dotazy a tvrzení,  Odkazy,  Kontakt

24.04.2013 - Na podstránce Určování byly aktualizovány soubory "Poznámky k určování snůšek obojživelníků ČR" (doplněny některé důležité poznatky, které v této starší prezentaci chyběly - zejména u hnědých skokanů).

19.04.2013 - Podstránky "Určování" a "Časté dotazy a tvrzení" byly doplněny o některé nové informace a materiály. Rozpracována je podstránka "Biotopy obojživelníků: Suchozemské biotopy".

12.04.2013 - K dnešnímu dni jsou kompletně zpracovány podstránky:   
Co jsou obojživelníci, Určování, Fotogalerie, Biotopy obojživelníků: Vodní biotopy, Tůně - management, Jak pomoci obojživelníkům?, Literatura, Časté dotazy a tvrzení, Odkazy, Kontakt

27.02.2013 - Spuštění webových stránek.

 

|  nahoru na stránku  |


Obojživelníci České republiky

 

obojživelníci     ochrana obojživelníků     amphibia     amphibien     management     žáby     obojživelníků     obojživelníky     čolci     mlok     ropucha     kuňka     čolek     rosnička     skokan     blatnice     tůně     tůň     mokřad     amphibians   obojživelníci     ochrana obojživelníků     amphibia     amphibien     management     žáby     obojživelníků     obojživelníky     čolci     mlok     ropucha     kuňka     čolek     rosnička     skokan     blatnice     tůně     tůň     mokřad     amphibians   obojživelníci     ochrana obojživelníků     amphibia     amphibien     management     žáby     obojživelníků     obojživelníky     čolci     mlok     ropucha     kuňka     čolek     rosnička     skokan     blatnice     tůně     tůň     mokřad     amphibians