Klíč snůšek obojživelníků

 
Klíč snůšek obojživelníků České republiky
.
Doplněk publikace "Vajíčka a larvy obojživelníků České republiky".
Publikováno on-line 29.3.2015.
 
Autoři textu:  © Jaromír Maštera & Jan Dvořák
Autorka kreseb:  © Aneta Mašterová
 
Foto © Jaromír Maštera
 
Klíč je primárně určen pro nepoškozené, čerstvé a kompletní snůšky, krátce po nakladení. Tuto fázi vývinu lze vymezit zjednodušeně obdobím od jejich nakladení po úplné rozrýhování vajíčka (dokud je vajíčko ještě kulovitého tvaru a není zřetelný vývin zárodku).

Klíč vychází zejména z poznatků uvedených v kvalitních pracích Nöllert & Nöllert (1992), Arnold & Ovenden (2003), Berninghausen (1993) a Günther (1996) a je upraven podle terénních zkušeností autorů. Uvedené velikosti snůšek a počty vajíček ve snůškách se vztahují k populacím obojživelníků v ČR. Rozměry vajíček a rosolovitých obalů jsme převzali zejména z publikace Nöllert & Nöllert (1992) a následně většinově ověřili v podmínkách ČR.

 

1a     Rosolovitý obal vajíčka oválný; vajíčka uložena jednotlivě; vajíčka obvykle zabalena do lístků vodních rostlin ……………………………….. < čolci >  2

1b     Rosolovitý obal vajíčka kulovitý; vajíčka uložena jen výjimečně jednotlivě, spíše v menších či větších skupinkách nebo v provazcích, vajíčka nejsou zabalená do lístků vodních rostlin  …………..  < žáby >  3

 

 

2a     Velká, jednobarevná vajíčka; bílá, bělavá až žlutavá; podélný průměr vajíčka 2–3 mm, s rosolovitým obalem 4–5 mm  ……...............….   čolek velký, č. dravý, č. dunajský

 
 Vajíčko "velkých čolků".  © Aneta Mašterová
 

2b     Menší, dvoubarevná vajíčka; horní polovina u čerstvých vajíček většinou hnědá až hnědookrová, spodní polovina bílá, bělavá až žlutavá; podélný průměr vajíčka 1,3–1,8 mm, s rosolovitým obalem 2–3,7 mm (obvykle do 3 mm)  …………………   čolek obecný, č. hranatý, č. karpatský, č. horský

Vajíčko "malých čolků".  © Aneta Mašterová

 

 

3a     Vajíčka jednotlivě, nebo v malých skupinkách do 100 ks vajíček, velikost nejvýše vlašského ořechu (max. 4 cm)  …..................…< Pozn.: obtížně rozlišitelná skupina >  …................................…   4

3b     Vajíčka v provazcích, a to tenkých (šňůrách) nebo tlustých (pásech)  ………....   6

3c     Vajíčka v menších nebo větších shlucích či chuchvalcích, 100 a více vajíček ve snůšce (často spíše stovky až tisíce ks vajíček), velikost snůšky 5 a více cm  ……………..………….   9

 

 

4a     Vajíčka v malých skupinkách do 30 ks vajíček (výjimečně až 40 ks, ale i jednotlivě) pevně přichycená na různé části rostlin či větvičky; čerstvá vajíčka dvoubarevná, horní polovina hnědá, spodní bělavá, okrová až žlutavá (později vajíčka jednobarevná, hnědá až šedohnědá); průměr vajíčka 1,5–2 mm, s rosolovitým obalem 5–8 mm  ………........…….   < kuňky >  5

4b     Obvykle 40-100 kusů vajíček ve snůšce (výjimečně i výrazně méně); obvykle uchycené okolo stébel nebo jiných částí vodních rostlin; čerstvá vajíčka dvoubarevná, horní část světle hnědá, spodní většinou nápadně světlá, bílá (později vajíčka jednobarevná, okrová až světle hnědá); průměr vajíčka 1-1,5 mm, s rosolovitým obalem 3–4 mm …….......   rosnička zelená

Snůška rosničky zelené© Aneta Mašterová
 
4c     50-100 kusů vajíček ve snůšce; snůšky uchycené k různým částem vodní vegetace jen svým okrajem; čerstvá vajíčka zřetelně dvoubarvá, horní polovina hnědá, spodní bělavá, krémová až žlutavá  (později vajíčka jednobarevná, světle hnědá); průměr vajíčka 1–2,5 mm, s rosolovitým obalem 6–8 mm …….. skokan krátkonohý, s. skřehotavý, s. zelený  < „zelení“ skokani kladou často i početnější snůšky, viz 9b > 
Snůška "zelených skokanů"© Aneta Mašterová
 

 

5a     Snůšky pevné (tuhé rosolovité obaly), obvykle hroznovitého až řetízkovitého tvaru; rosolovité obaly vajíček od sebe zřetelně rozlišitelné ……….….   kuňka žlutobřichá

Snůška kuňky žlutobřiché© Aneta Mašterová
 

5b     Snůšky měkké (řídké rosolovité obaly), hroznovitého tvaru jen výjimečně; rosolovité obaly vajíček často propojené v jeden celek  .…………   kuňka ohnivá (obecná)

Snůška kuňky ohnivé.  © Aneta Mašterová

 

 

6a     Tlusté provazce (pásy) vajíček obvykle do 1 m délky a 15–30 mm šířky; vajíčka uložena v rosolovitém pásu v 5–10 nepravidelných řadách; horní polovina čerstvých vajíček obvykle tmavě hnědá až šedohnědá, spodní bělavá (později vajíčka jednobarevná, hnědá); pásy vajíček propleteny mezi vodními rostlinami či omotány kolem stvolu; průměr vajíčka 1,7–2 mm; do 7 000 vajíček ve snůšce (spíše méně); pás vajíček se často rozpadá na menší části  …..…....................   blatnice skvrnitá

Snůška blatnice skvrnité© Aneta Mašterová
 

6b     Tenké provazce (šňůry) vajíček 1–5 m dlouhé a široké pouze 4–8 mm; vajíčka uložena v provazci v 1–4 pravidelných řadách; čerstvá vajíčka černá nebo černohnědá, se světlejší spodní částí (později vajíčka jednobarevná, černohnědá)  ……………………...……….   < ropuchy >  7

Snůška ropuch.  © Aneta Mašterová

 

 

7a     Provazec maximálně 2 m dlouhý (obvykle do 1 m); vajíčka v provazci v 1–2 řadách; provazce vajíček obvykle uloženy volně na dně mělkých vodních těles; průměr vajíčka 1–1,7 mm, s rosolovitým obalem 4–6 mm; do 4 000 vajíček ve snůšce  ..............................   ropucha krátkonohá

7b     Provazec obvykle 2 a více metrů dlouhý; vajíčka v provazci v 1–4 řadách  …................….   8

 

 

8a     Provazce vajíček uložené volně na dně či přichycené k vegetaci nebo jiným předmětům ve vodě; průměr vajíčka 1–1,5 mm, s rosolovitým obalem 4–6 mm; obvykle do 6 000 vajíček ve snůšce; vajíčka v 1–3 řadách  …..............................…   ropucha zelená

8b     Provazce vajíček obvykle propleteny mezi vegetací a jinými předměty ve vodě; období výskytu časné jaro; průměr vajíčka 1,5–2 mm, s rosolovitým obalem 4–8 mm; do 8 000 vajíček ve snůšce; vajíčka obvykle ve 2–4 řadách  …................…..   ropucha obecná

 

 

9a     Shluky pevné (tuhé rosolovité obaly), pravidelného nebo nepravidelného tvaru; snůšky přichycené k vodní vegetaci nebo volně uložené; rosolovité obaly vajíček zřetelně od sebe rozlišitelné; horní polovina vajíček tmavě hnědá, spodní polovina celá světlá nebo alespoň částečně světlá  ...……...............….……   10

9b     Shluky měkké (řídké rosolovité obaly), vždy nepravidelného tvaru, snůšky vždy přichycené k vodní vegetaci; rosolovité obaly vajíček často propojené v jeden celek; čerstvá vajíčka zřetelně dvoubarvá, horní polovina hnědá, spodní bělavá, krémová až žlutavá  (později vajíčka jednobarevná, světle hnědá); snůšky obvykle uchycené k různým částem vodní vegetace jen svým okrajem; průměr vajíčka 1–2,5 mm, s rosolovitým obalem 6–8 mm  …............………    skokan krátkonohý, s. skřehotavý, s. zelený  < „zelení“ skokani kladou občas i méně početné snůšky, viz 4c >

Snůška "zelených skokanů"© Aneta Mašterová

 

 

10a     Snůšky obvykle volně uložené, nepřichycené k vegetaci, nepravidelného tvaru; uloženy obvykle ve velkých seskupeních v nejmělčích částech litorálů vodních těles (někdy mohou ležet i jednotlivě volně na dně); rosolovité obaly vajíček obvykle lehce mléčně zakalené se stříbřitým leskem na okrajích snůšky; průměr vajíčka 1,6–2,8 mm, s rosolovitým obalem 8–11 mm; čerstvá vajíčka tmavě hnědá, naspodu je bílá až bělavá skvrna (později vajíčka jednobarevná, tmavě hnědá); obvykle 500 až 2 000 vajíček ve snůšce; průměr snůšky obvykle 10–20 cm  …….................................….   skokan hnědý

Snůška skokana hnědého© Aneta Mašterová
 

10b     Snůšky obvykle přichycené k vodní vegetaci, jednotlivě nebo v seskupeních; obvykle kladené v hlubších částech litorálů (více než 30 cm hloubky); rosolovité obaly vajíček obvykle dlouho průzračné (čiré), bez stříbřitého lesku na okrajích snůšky   …........................…..   11

 

 

11a     Snůšky vždy jednotlivě, uchycené okolo stébel vodní vegetace nebo větviček (jakoby „propíchnuté“); většinou přibližně kulovitého tvaru; průměr vajíčka 1,5–3 mm, s rosolovitým obalem 8–12 mm; čerstvá vajíčka svrchu tmavě hnědá, zespodu bílá až bělavá (později vajíčka jednobarevná, tmavě hnědá); obvykle 300 až 1000 vajíček ve snůšce; průměr snůšky obvykle 8–15 cm  …..................................……..   skokan štíhlý

Snůška skokana štíhlého© Aneta Mašterová
 

11b     Snůšky jednotlivě nebo v seskupeních, uchycené jen svým okrajem k různým částem vodní vegetace; většinou nepravidelného tvaru, někdy téměř kulovité; průměr vajíčka 1,5–2 mm, s rosolovitým obalem 6–9 mm; čerstvá vajíčka svrchu tmavě hnědá, zespodu bílá až bělavá (později vajíčka jednobarevná, tmavě hnědá); obvykle 300 až 900 vajíček ve snůšce; průměr snůšky obvykle 8–12 cm  …........…...  skokan ostronosý

Snůška skokana ostronosého© Aneta Mašterová
 
 
© Jaromír Maštera & Jan Dvořák, © Aneta Mašterová

 

|  nahoru na stránku  |


Obojživelníci České republiky

obojživelníci     ochrana obojživelníků     amphibia     amphibien     management     žáby     obojživelníků     obojživelníky     čolci     mlok     ropucha     kuňka     čolek     rosnička     skokan     blatnice     tůně     tůň     mokřad     amphibians   obojživelníci     ochrana obojživelníků     amphibia     amphibien     management     žáby     obojživelníků     obojživelníky     čolci     mlok     ropucha     kuňka     čolek     rosnička     skokan     blatnice     tůně     tůň     mokřad     amphibians   obojživelníci     ochrana obojživelníků     amphibia     amphibien     management     žáby     obojživelníků     obojživelníky     čolci     mlok     ropucha     kuňka     čolek     rosnička     skokan     blatnice     tůně     tůň     mokřad     amphibians