Fotogalerie

 
 
 

Fotogalerie obojživelníků je ve výstavbě. Prozatím zde jsou umístěny pracovní verze k vybraným druhům, bez popisků - popisky fotek budou postupně všude doplněny ...

 

mlok skvrnitý

čolek velký

čolek dunajský

čolek dravý

čolek hranatý

čolek obecný

čolek karpatský

čolek horský

.
 

image

Na této stránce najdete fotografie našich obojživelníků v různých ontogenetických vývojových stádiích, tj. nejen dospělce, ale také nedospělé jedince, juvenilní jedince, snůšky a larvy. Většina z doposud prezentovaných fotografií byla pořízena v letech 2005 až 2012 na území České republiky, převážně na Českomoravské vrchovině. Jedná se vždy o jedince (stádia) z přírody, nejsou zde prezentovány žádné fotografie z chovů. Odchyt jedinců (stádií) pro účel fotografování byl minimálně hlavními autory prováděn na základě výjimky z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů.

Na všechny fotografie prezentované na těchto webových stránkách se vztahují autorská práva dle autorského zákona. Fotografie uveřejněné na tomto webu a v této snížené velikosti i kvalitě mohou být dále publikovány a uveřejňovány na internetu a v jiných prezentacích téměř bez omezení, pouze s podmínkami uvedení autora fotografie a citace těchto webových stránek. Fotografie ve větším formátu a kvalitě nesmí být bez souhlasu autora poskytovány žádným osobám. Žádost o vybrané fotografie ve větším rozlišení (např. pro tisk) posílejte správci těchto webových stránek – viz Kontakt. Cena za poskytnutí snímků dohodou, dle účelu použití.

Prozatím jsou na těchto stránkách prezentovány fotografie pouze dvou autorů. Výhledově bychom chtěli na tomto místě soustředit co možná nejvíce kvalitních fotografií obojživelníků ve všech vývojových stádiích od různých autorů z území České republiky. Pokud máte nějaké kvalitní fotografie obojživelníků a měli byste zájem je zveřejnit na tomto webu, kontaktujte správce těchto webových stránek – viz Kontakt. Výhledově by mohl být k webu "Obojživelníci České republiky" vytvořen i Facebookový (nebo jiný) profil, přes který by mohla být také možnost fotografie vkládat (následně by mohly být průběžně vkládány i na tento web).

 

image

On this website you can find here photos of amphibians in varied ontogenetic stages – not only adults, but immature individuals (subadults), juvenils, eggs and larvae too. Most of recently presented photos was made in the years 2005 to 2012 in the Czech Republic, in the Bohemia-Moravian Highlands mostly. Always it concerns by individual (stage) from nature, no pictures from breedings are presented here. Trapping of individual (stage) for purpose of making photos it was done in the base of exception from protects conditions of protected species.

For all of the photos published on this website is covered copyright according copyright law. Photos published on this website in this lower size and quality can be furthermore publishing and publicized on the internet or other presentations allmost without limitation, only with conditions: quotation of their author and this websites. Photos in large size and quality cannot be provided to any people without the photo‘s authors agreement. Ask for selected photos with larger resolution (for example for the print) send please to administrator of this  website – see Contact. Negotiated price for publishing the photos, depending of purpose using.

 


Obojživelníci České republiky

obojživelníci     ochrana obojživelníků     amphibia     amphibien     management     žáby     obojživelníků     obojživelníky     čolci     mlok     ropucha     kuňka     čolek     rosnička     skokan     blatnice     tůně     tůň     mokřad     amphibians  obojživelníci     ochrana obojživelníků     amphibia     amphibien     management     žáby     obojživelníků     obojživelníky     čolci     mlok     ropucha     kuňka     čolek     rosnička     skokan     blatnice     tůně     tůň     mokřad     amphibians  obojživelníci     ochrana obojživelníků     amphibia     amphibien     management     žáby     obojživelníků     obojživelníky     čolci     mlok     ropucha     kuňka     čolek     rosnička     skokan     blatnice     tůně     tůň     mokřad     amphibians