Kontakt

 
Mgr. Jaromír Maštera
 
(hlavní autor tohoto webu)
 
 

.

                    telefon:  732 877 955

e-mailjaromir.mastera@gmail.com

http://facebook.com/masterajar

IČO: 757 65 993  (výpis z živnost. rejstříku)

 
 
Nabídka činností:
.
•  biologické průzkumy - zejména obratlovci

•  biologická posouzení a hodnocení dle zákona č. 114/1992 Sb.  (jsem autorizovaná osoba)

•  zpracování odborných dokumentů v oblasti ochrany přírody - plány péče apod.

•  biologický dozor staveb a zásahů

•  návrhy opatření na podporu ohrožených druhů a biotopů  - zaměření zejména na obojživelníky a mokřady

•  návrhy opatření na podporu zadržení vody v krajině a revitalizaci vodního režimu lokalit i částí krajiny  

•  odborná pomoc, poradenství a konzultace  - zejména ohledně mokřadů a obojživelníků

•  realizace projektů a zásahů v oblasti ochrany přírody  (se zaměřením na mokřady a obojživelníky):
- obnova a tvorba tůní = menších vodních ploch (strojně i ručně)
- oprava a obnova menších rybníků (včetně technických objektů)
- revitalizace vodních toků a revitalizace vodního režimu lokalit
- výlovy drobných vodních ploch vyčerpáním vody (čerpadlo + centrála)
- narušení a strhávání drnu (strojně, příp. i ručně)
- prořezávky a kácení dřevin
- tvorba zimovišť pro drobné živočichy
- ruční kosení luk (křovinořezem)

•  přednášky a terénní exkurze  - zaměření zejména na obojživelníky a mokřady

•  návrhy a konzultace zahradních jezírek

•  poskytování fotografií  (zejména obojživelníci, ale i jiní živočichové a rostliny, mokřady atd.)

 
       

 
  ⇒  Napsat vzkaz...
 

        Obojživelníci České republiky

obojživelníci     ochrana obojživelníků     amphibia     amphibien     management     žáby     obojživelníků     obojživelníky     čolci     mlok     ropucha     kuňka     čolek     rosnička     skokan     blatnice     tůně     tůň     mokřad     amphibians  obojživelníci     ochrana obojživelníků     amphibia     amphibien     management     žáby     obojživelníků     obojživelníky     čolci     mlok     ropucha     kuňka     čolek     rosnička     skokan     blatnice     tůně     tůň     mokřad     amphibians  obojživelníci     ochrana obojživelníků     amphibia     amphibien     management     žáby     obojživelníků     obojživelníky     čolci     mlok     ropucha     kuňka     čolek     rosnička     skokan     blatnice     tůně     tůň     mokřad     amphibians