Obojživelníci ČR

 
V České republice se vyskytuje 21 druhů obojživelníků. Osm druhů patří mezi tzv. ocasaté obojživelníky (čolci, mlok) a třináct druhů mezi žáby. Všechny naše druhy obojživelníků jsou v současnosti zařazeny buď do Červeného seznamu ohrožených druhů nebo mezi zvláště chráněné druhy, téměř všichni jsou tedy nějakým způsobem ohroženy nebo chráněni - více v sekci Ohrožení obojživelníků.
 
Hlavními zdroji informací pro stránky o jednotlivých druzích obojživelníků České republiky jsou publikace:
.
Arnold E. N. & Ovenden D. (2003): Reptiles and amphibians of Europe. – Princeton field guides, Princeton & Oxford.
Nöllert A. & Nöllert C. (1992): Die Amphibien Europas. Bestimmung, Gefährdung, Schutz. – Kosmos Naturführer, Franckh-Kosmos Verlags, Stuttgart.
.
a web:
University of California: AmphibiaWeb [online], publ. 2000-2018 [cit. 2018-06-12], dostupné na: <http://amphibiaweb.org>

Tyto zdroje nejsou speciálně citovány, protože by text ztratil na přehlednosti. Citovány jsou pouze další zdroje, které tvoří malou část textu.

 


 
Stránky s podrobnými popisy druhů a jejich biologie a ekologie jsou u ocasatých obojživelníků ve fázi výstavby - jsou zde zatím jen základní informace. Stránky o žábách ČR jsou již kompletní.
.

   ocasatí obojživelníci:

   žáby:
  mlok skvrnitý
  kuňka ohnivá (= obecná)
  čolek velký   kuňka žlutobřichá
  čolek dunajský   blatnice skvrnitá
  čolek dravý   ropucha obecná
  čolek hranatý   ropucha krátkonohá
  čolek obecný   ropucha zelená
  čolek karpatský   rosnička zelená
  skokan hnědý
 
  skokan ostronosý (= rašelinný)
    skokan štíhlý
 
  skokan krátkonohý (= menší)
    skokan skřehotavý
    skokan zelený

                     


Obojživelníci České republiky

obojživelníci     ochrana obojživelníků     amphibia     amphibien     management     žáby     obojživelníků     obojživelníky     čolci     mlok     ropucha     kuňka     čolek     rosnička     skokan     blatnice     tůně     tůň     mokřad     amphibians   obojživelníci     ochrana obojživelníků     amphibia     amphibien     management     žáby     obojživelníků     obojživelníky     čolci     mlok     ropucha     kuňka     čolek     rosnička     skokan     blatnice     tůně     tůň     mokřad     amphibians   obojživelníci     ochrana obojživelníků     amphibia     amphibien     management     žáby     obojživelníků     obojživelníky     čolci     mlok     ropucha     kuňka     čolek     rosnička     skokan     blatnice     tůně     tůň     mokřad     amphibians