Publikace

 
Na této stránce najdete přehled českých a významných světových publikací, které o obojživelnících vznikly. Většina publikací není volně dostupná, některé je však možné si po kliknutí na odkazy stáhnout či prohlédnout. Publikace jsou na této stránce řazeny podle abecedy.
..
 

 
české a slovenské publikace:
.
Baruš V. & Oliva O. [eds.] (1992): Fauna ČSFR – Obojživelníci (Amphibia). – Academia, Praha.
       *
 

 
Dungel J. & Řehák Z. (2005): Atlas ryb, obojživelníků a plazů České a Slovenské republiky. – Academia, Praha.
     **
 

 
Lác J. (1968): Obojživelníky – Amphibia. – In: Oliva O., Hrabě S. & Lác J.: Stavovce Slovenska I. Ryby, obojživelníky a plazy. – SAV, Bratislava: 229–312.
         **
 

 
Maštera J., Zavadil V. & Dvořák J. (2015): Vajíčka a larvy obojživelníků České republiky. - Academia, Praha.
 
 

 
Maštera J. & Mašterová A. (2017)Obojživelníci Vysočiny. - Pobočka ČSO na Vysočině, Jihlava.
 
  Novinka
Vydání publikace bylo podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny (č. EHP-CZ02-OV-1-013-2014).
 

 
Maštera J., Dvořák J. & Mašterová A. (2015): Klíč snůšek obojživelníků České republiky. - elektronická publikace na www.obojzivelnici.wbs.cz/Klic-snusek-obojzivelniku.html.
 
 

 
Mikátová B. & Vlašín M. (2002): Ochrana obojživelníků. - EkoCentrum Brno. (PDF, 2,5 MB)
**
 

 
Moravec J. [ed.] (1994): Atlas rozšíření obojživelníků v České republice [Atlas of Czech amphibians]. – Národní muzeum, Praha.
  **
 

 
Nečas P., Modrý D. & Zavadil V. (1997): Czech recent and fossil Amphibians and Reptiles. An atlas and field guide. – Chimaira, Frankfurt am Main.
      **
 

 
Opatrný E. (1973): Klíč obojživelníků. – In: Hrabě S., Oliva O. & Opatrný E.: Klíč našich ryb, obojživelníků a plazů. – SPN, Praha: 213–326.
      **
 

 
Štěpánek O. (1949): Obojživelníci a plazi zemí českých se zřetelem k fauně střední Evropy. – Archiv pro přírodovědecký výzkum Čech I., Praha.
      *
 

 
Vlašín M. (2007): Klíč k určování obojživelníků a plazů. Rezekvítek, Brno - nové a původní vydání
    ***                              **
    
 

 
Vojar J. (2007): Ochrana obojživelníků: ohrožení, biologické principy, metody studia, legislativní a praktická ochrana. - Doplněk k metodice č. 1 Českého svazu ochránců přírody. ZO ČSOP Hasina Louny. (PDF, 1,2 MB)
***
 

 
Zavadil V. (1984): Hlasy a biologie žab v době rozmnožování. – Naší přírodou, ČSOP, SZN Praha.
     **
 

 
Zavadil V., Sádlo J. & Vojar J.(Eds.) (2011). Biotopy našich obojživelníků a jejich management. Agentura ochrany přírody a krajiny, Praha (PDF, 5,9 MB)
***
  
 

 
Zwach I. (1990): Naši obojživelníci a plazi ve fotografii. SZN, Praha.
      **
 

 
Zwach I. (2009): Obojživelníci a plazi České republiky. – Grada Publishing a.s., Praha.
     *
 


 
zahraniční publikace:
.
Angel F. (1946): Faune de France, 45. Reptiles et Amphibiens. – Lechevalier, Paris. Publikace je ke stažení dostupná zde - PDF 10,5 MB.
           o
 

 
Arnold E. N. & Ovenden D. (2003): Reptiles and amphibians of Europe.– Princeton field guides, Princeton & Oxford.
   ****
           
 

 
Arnold E.N. & Ovenden D. (2002): Reptiles and Amphibians of Britain and Europe.– Collins field guide.
      o
 

 
Baker J., Beebee T., Buckley J., Gent A. & Orchard D. (2011). Amphibian Habitat Management Handbook. Amphibian and Reptile Conservation, Bournemouth. (PDF, 3,3 MB).
o
 


Beebee T.J.C. (1983): The Natterjack Toad. – Oxford University Press.
    o
 

 
Beebee T.J.C. (1996): Ecology and Conservation of Amphibians.– Springer.
     o
 

 
Beebee T. & Denton J. (1996). Natterjack Toad conservation handbook. English Nature. (PDF, 1 MB)
                               o
 

 
Berger L. (2000): Płazy i gady Polski. Klucz do oznaczania. – Wydawnictvo Naukove PWN, Warszawa-Poznań.
      **
 

 
Berninghausen F. (1993): Feldbestimmungsschlüssel für Kaulquappen. – NABU, Landesverband Niederesachsen e.V., Hannover.
- dostupná online verze Berninghausen F.: Whose tadpole is it? The waterproof field guide to Central European Amphibians, dostupné na: <http://www.whose-tadpole.net>.
 ***
 

 
Blab J. & Vogel H. (2002): Amphibien und Reptilen erkennen und schützen. Alle mitteleuropäischen Arten. Biologie, Bestand, Schutzmassnahmen. – 3. Auflage, BLV Verlagsgesellschaft mbH, München.
   **
 

 
Böhme W., Grossenbacher K. & Thiesmeier (1999-2012): Handbuch der Reptilien und Amphibien Europas.- Aula-Verlag.
Bd. 4/1 - Schwanzlurche I - 1999
Bd. 4/2A - Schwanzlurche IIA - 2003
Bd. 4/2B - Schwanzlurche IIB  - 2003
Bd. 5/1 - Froschlurche I - 2012
Bd. 5/2 - Froschlurche II - 2009
      o                                o                               o                                o                               o
           
 

 
Cabela A., Grillitsch H. & Tiedemann F. (2001): Atlas zur Verbreitung und Ökologie der Amphibien und Reptilien in Österreich. Auswertung der Herpetofaunistischen Datenbank der Herpetologischen Sammlung des Naturhistorischen Museums in Wien. – Umweltbundesamt Wien.
      o
 

 
 Collins J.P., Crump M.L. & Lovejoy T.E. (2009): Extinction in Our Times. Global Amphibian Decline.– Oxford University Press  .
      o
 

 
Diesener G., Reichholf J. & Diesener R. (1985): Lurche und Kriechtiere. – Mosaik Verlag, München
(český překlad: Čihař J., 1997: Obojživelníci a plazi. – Ikar, Praha).
     *                                    *
        
 

 
Dodd C.K. [ed.] (2009): Amphibian Ecology and Conservation. A Handbook of Techniques.– Oxford University Press
      o
 

 
Drobenkov S.M., Novitsky R.V., Kosova L.V., Ryzhevich K.K. & Pikulik M.M. (2006): The Amphibians of Belarus. Advances in Amphibian Research in the Form Soviet Union. - Pensoft Pub.
       o
 

 
Duellman W.E. & Trueb L. (1994): Biology of Amphibians.– The Johns Hopkins University Press.  - vydání 1994 a 1986
         o
         
 

 
Duguet R. & Melki F. (2005): Les Amphibiens de France, Belgique et Luxembourg.– Biotope.
      o
 

 
Fog K., Drews H., Bibelriehter F., Damm N. & Briggs L. (2011). Managing Bombina bombina in the Baltic Region - Best Practice Guidelines. (PDF, 3,1 MB)
****
 

 
Fuhn I. E. (1960): Amphibia. Fauna Republicii Populare Romine. Vol. XIV., fascicola I. – Editura Academiei R.P.R., Bucharest.
    ***
 

 
Glandt D. (2008): Heimische Amphibien. Bestimmen – Beobachten – Schützen. – AULA-Verlag, Wiebelsheim.
      **
 

 
Glandt D. (2011): Grundkurs Amphibien- und Reptilienbestimmung. Beobachten, Erfassen und Bestimmen aller europäischen Arten.– Quelle & Meyer, Wiebelsheim.
      o
 

 
Gollmann B. & Gollmann G. (2002): Die Gelbbauchunke: Von der Suhle zur Radspur. – Laurenti Verlag, Bielefeld - první a druhé vydání (2002 a 2012)
       o                                           o
         
 

 
Griffiths R. A. (1996): Newts and salamanders of Europe. – Poyser Natural History, London.
    ***
 

 
Günther R. (1996): Die Amphibien und Reptilien Deutschlands. – Gustav Fischer Verlag, Jena, Stuttgart.
                                 - nové vydání 2009, Spektrum Akademischer Verlag.
    ***                                     o
         
 

 
Heyer W. R. (1994): Measuring and monitoring biological diversity: Standard methods for amphibians.- Smithsonians Institution Press.
      ***
 

 
Jehle R., Thiesmeier B. & Foster J. (2011): The Crested Newt. A dwilling pond dweller.- Laurenti Verlag.
       o
 

 
Juszczyk W. (1987): Płazy i gady krajowe. – Cześć 1–2, wydanie drugie zmienione, PWN, Warszawa.
      o                                            o
         
 

 
Khanna D.R. (2005): Biology of Amphibia.– Discovery Publishing.
o
 

 
Kraus F. (2009): Alien Reptiles and Amphibians. A Scientific Compendium and Analysis.– Springer.
    o
 

 
Kuzmin S. L. (1995): Die Amphibien Russlands und angrenzender Gebiete. – Die Neue Brehm-Bücherei, Magdeburg.
       **
 

 
Kuzmin S. L. (1999): The Amphibians of the Former Soviet Union. – Pensoft, Sofia–Moscow.
       o
 

 
Kwet A. (2005): Reptilien und Amphibien Europas. – Kosmos Naturführer, Franckh-Kosmos Verlags, Stuttgart.
    *
 


Lachmann H. (2012): Die Reptilien und Amphibien Deutschlands.– Salzwasser-Verlag GmbH.
      o
 

 
Langton T. E. S., Beckett C. L. & Foster J. P. (2001). Great Crested Newt Conservation Handbook. Froglife, Halesworth. (PDF, 3,9 MB)
***
 

 
McDiarmid R.W. & Altig R. (1999): Tadpoles. The biology of anuran larvae.- The University of Chicago Press, Chicago-London.
      ***
 

 
Miaud C. & Muratet J. (2004): Identifier les oeufs et les larves des amphibiens de France. – INRA, Paris.
     **
 


Muratet J. (2008): Identifier les Amphibiens de France métropolitaine.– Association Ecodiv.
                  o
 

 
Nöllert A. & Nöllert C. (1992): Die Amphibien Europas. Bestimmung, Gefährdung, Schutz. – Kosmos Naturführer, Franckh-Kosmos Verlags, Stuttgart.
    ****
 

 
Nöllert A. & Nöllert C. (2003): Guide des amphibiens d'Europe.– Delachaux et Niestlé
     o
 

 
Schreiber E. (1912): Herpetologia europaea. – Gustav Fischer Verlag, ed. 2, Jena. Publikace je ke stažení dostupná zde - PDF 63,0 MB).  Nové vydání publikace: Nabu Press - 2010
           o
                
 

 
Semlitsch R.D. & Wake D.B. (2003): Amphibian Conservation. – Smithsonian Books.
                          o
 

 
Sleigh C. (2012): Frog.– Reaktion Books.
       o


 
Speybroeck J., Beukema W., Bok B. & Van Der Voort J. (2016): Field Guide to the Amphibians and Reptiles of Britain and Europe. - Bloomsbury Natural History.
Bloomsbury Natural History
      **
   Novinka
 

Thiesmeister B. (2015): Amphibien bestimmen am Land und im Wasser. - Laurenti Verlag, Bielefeld.
      ***
 

 
Thiesmeister B. (2014): Fotoatlas der Amphibienlarven Deutschlands. - Laurenti Verlag, Bielefeld.
 
 

 
Whitehurst J. (2001): Great Crested Newt Mitigation Guidelines. - English Nature. (PDF, 0,8 MB)
o
 


 
související publikace o tůních a mokřadech:
.
Pond Conservation [online]: Creating ponds for amphibians and reptiles. (PDF 1,3 MB)
***
- další materiály o tůních (ponds) jsou k dispozici na webu Freshwater Habitats Trust
 

 
Biggs J., Williams P., Whitfield M., Fox G. & Nicolet P. (2000): Ponds, pools and lochans. Guidance on good practice in the management and creation of small waterbodies in Scotland (PDF, 3,7 MB).
o
 

 
How to Create a Wildlife Pond. The Mersey Forest Guide.(PDF, 0,8 MB)
**
 

 
Pond Management. The  Mersey Forest Guide (PDF, 0,8 MB)
**
 

 
Riebighouser T. R. (2002): A Guide to Creating Vernal Ponds (PDF, 3,0 MB).
 **
 

 
Williams P., Biggs J., Whitfield M., Thorne A., Bryant S., Fox G. & Nicolet P. (2010): The Pond Book - A Guide to the management and creation of ponds. – edition 3 (2020), Pond Conservation/ Freshwater habitat trust, Oxford, 111 p.
              ****
   
 
 


 
Hodnocení:
 
****     špičková publikace  (základ pro studium)
***      kvalitní publikace, téměř bez chyb a jiných nedostatků  (doporučena ke studiu)
**        poměrně kvalitní publikace, s drobnými chybami / nepřesnostmi / méně obsáhlá  (doporučena ke studiu)
*         méně kvalitní publikace, s více chybami / nepřesnostmi / málo obsáhlá  (je potřeba brát s rezervou)
o         zatím bez hodnocení (autorovi webu dílo není dostatečně známo)

 

|  nahoru na stránku  |


Obojživelníci České republiky

zpět na Literatura

obojživelníci     ochrana obojživelníků     amphibia     amphibien     management     žáby     obojživelníků     obojživelníky     čolci     mlok     ropucha     kuňka     čolek     rosnička     skokan     blatnice     tůně     tůň     mokřad     amphibians  obojživelníci     ochrana obojživelníků     amphibia     amphibien     management     žáby     obojživelníků     obojživelníky     čolci     mlok     ropucha     kuňka     čolek     rosnička     skokan     blatnice     tůně     tůň     mokřad     amphibians  obojživelníci     ochrana obojživelníků     amphibia     amphibien     management     žáby     obojživelníků     obojživelníky     čolci     mlok     ropucha     kuňka     čolek     rosnička     skokan     blatnice     tůně     tůň     mokřad     amphibians