Péče o biotopy

 
Obojživelníci jsou v naší krajině velmi ohroženi - více je uvedeno v sekcích:
 
Co všechno lze pro ně udělat, aby jsme je dále mohli vídat v naší přírodě je uvedeno např. zde:
 

 
Pokud chceme obojživelníkům pomoci, pak bychom se měli pokusit řešit tyto čtyři základní body:
1.  vhodně pečovat o jejich vodní biotopy a vytvářet je
2.  vhodně pečovat o suchozemské biotopy obojživelníků
3.  zajistit možnost migrací obojživelníků v krajině
4.  přesvědčit veřejnost o významu obojživelníků a potřebě je chránit
 
Ukázka ochrany obojživelníků na tahu je na druhé podstránce této sekce:
 

 
Co se týká péče o vodní a mokřadní biotopy a vytváření vodních biotopů, realizaci v ČR již provádí více různých subjektů, často jde o neziskové organizace.
 
Příklady péče o biotopy obojživelníků můžete shlédnout např. na stránkách www.mokrady.wbs.cz . Zde je ukázka několika lokalit, kde péče již nějakou dobu úspěšně probíhá:
 

                              Dolní Bradlo                                                               Hulišťata

              

.

                         Pístovské mokřady                                                   Popický rybník

              

.

                         Rychtářský rybník                                      Rančířovský Okrouhlík

              

 

 


Obojživelníci České republiky

obojživelníci     ochrana obojživelníků     amphibia     amphibien     management     žáby     obojživelníků     obojživelníky     čolci     mlok     ropucha     kuňka     čolek     rosnička     skokan     blatnice     tůně     tůň     mokřad     amphibians   obojživelníci     ochrana obojživelníků     amphibia     amphibien     management     žáby     obojživelníků     obojživelníky     čolci     mlok     ropucha     kuňka     čolek     rosnička     skokan     blatnice     tůně     tůň     mokřad     amphibians   obojživelníci     ochrana obojživelníků     amphibia     amphibien     management     žáby     obojživelníků     obojživelníky     čolci     mlok     ropucha     kuňka     čolek     rosnička     skokan     blatnice     tůně     tůň     mokřad     amphibians