Obojživelníci ČR

 
V České republice se vyskytuje 21 druhů obojživelníků. 8 druhů patří mezi tzv. ocasaté obojživelníky (čolci, mlok) a 13 druhů mezi žáby. Všechny naše druhy obojživelníků jsou v současné době nějakým způsobem ohroženy - jsou zařazeny buď do Červeného seznamu ohrožených druhů nebo mezi zvláště chráněné druhy.
 
Hlavními zdroji informací pro stránky o jednotlivých druzích obojživelníků České republiky jsou publikace:
.
Arnold E. N. & Ovenden D. (2003): Reptiles and amphibians of Europe. – Princeton field guides, Princeton & Oxford.
Nöllert A. & Nöllert C. (1992): Die Amphibien Europas. Bestimmung, Gefährdung, Schutz. – Kosmos Naturführer, Franckh-Kosmos Verlags, Stuttgart.
.
a web:
University of California: AmphibiaWeb [online], publ. 2000-2015 [cit. 2015-06-30], dostupné na: <http://amphibiaweb.org>

Tyto zdroje nejsou speciálně citovány, protože by text ztratil na přehlednosti. Citovány jsou pouze další zdroje, které tvoří malou část textu.

 


Stránky s podrobnými popisy druhů a jejich biologie a ekologie se u ocasatých obojživelníků teprve připravují. Stránky o žábách ČR jsou již kompletní.

Na tomto místě jsou nyní u ocasatých obojživelníků přímé odkazy na stránky, které poskytují základní informace o druzích. Informace na těchto odkazovaných stránkách jsou však bez záruky správnosti údajů... Vlevo v nabídce (podsekce) jsou odkazy na stránky k jednotlivým druhům, které jsou buď už kompletní nebo ve fázi výstavby.

Kompletně hotové jsou prozatím podsekce (všechny žáby):
kuňka ohnivá, kuňka žlutobřichá, blatnice skvrnitá, ropucha obecná, ropucha krátkonohá, ropucha zelená, rosnička zelená, skokan ostronosý, skokan hnědý, skokan štíhlý, skokan krátkonohý, skokan skřehotavý, skokan zelený
 

   ocasatí obojživelníci:

   žáby:
  mlok skvrnitý
  kuňka ohnivá (= obecná)
  čolek velký   kuňka žlutobřichá
  čolek dunajský   blatnice skvrnitá
  čolek dravý   ropucha obecná
  čolek hranatý   ropucha krátkonohá
  čolek obecný   ropucha zelená
  čolek karpatský   rosnička zelená
  skokan hnědý
 
  skokan ostronosý (= rašelinný)
    skokan štíhlý
 
  skokan krátkonohý (= menší)
    skokan skřehotavý
    skokan zelený

                     


Obojživelníci České republiky

obojživelníci     ochrana obojživelníků     amphibia     amphibien     management     žáby     obojživelníků     obojživelníky     čolci     mlok     ropucha     kuňka     čolek     rosnička     skokan     blatnice     tůně     tůň     mokřad     amphibians   obojživelníci     ochrana obojživelníků     amphibia     amphibien     management     žáby     obojživelníků     obojživelníky     čolci     mlok     ropucha     kuňka     čolek     rosnička     skokan     blatnice     tůně     tůň     mokřad     amphibians   obojživelníci     ochrana obojživelníků     amphibia     amphibien     management     žáby     obojživelníků     obojživelníky     čolci     mlok     ropucha     kuňka     čolek     rosnička     skokan     blatnice     tůně     tůň     mokřad     amphibians
TOPlist